Datakwaliteit

Partners met gecertificeerde berichten

Om een DICO bericht te kunnen certificeren wordt de juistheid van de berichtenstructuur (XSD) getest. Onderstaande implementatiepartners laten door certificering zien dat zij in staat zijn om deze structuur voor hun eigen klanten, onze deelnemers,  goed in te richten. Op die manier maken ze dus makkelijker voor hen om zich ook te certificeren. Zo laten zowel partners als deelnemers zien dat ze goed bezig zijn met datakwaliteit.