Datakwaliteit

Hoe certificeer ik mijn DICO berichten?

De beheeromgeving van de DICO Standaard biedt een validatietool voor gebruikers. Deze tool maakt het mogelijk de INSBOU004- en de SALES005-berichten te certificeren. Het certificeren gebeurt in een aantal stappen:

 • De contactpersoon van een deelnemend bedrijf meldt dit bedrijf aan voor certificering in
  Mijn.Ketenstandaard.
 • De gebruiker test in de beheeromgeving van de DICO Standaard met de DICO Validatietool of het betreffende DICO XML bericht voldoet aan de eisen.
 • Zodra drie groene vinkjes verschijnen, kan de gebruiker het te certificeren bestand uploaden via Mijn Ketenstandaard.
 • Daarna wordt het certificaat getoond op:
  • Mijn Ketenstandaard
  • Deelnemersprofiel op www.ketenstandaard.nl
  • Overzicht op datakwaliteit.nu
 • De gebruiker kan een certificaat-label downloaden via Mijn Ketenstandaard en plaatsen op de eigen website. Dit label verwijst naar datakwaliteit.nu.
 • Het certificaat moet jaarlijks vernieuwd worden.