Datakwaliteit

Datakwaliteit.nu?

Datakwaliteit.nu laat zien welke partijen in de bouw- en technieksector serieus omgaan met datakwaliteit. De website toont alle door Ketenstandaard Bouw en Techniek gecertificeerde organisaties. Zo ontstaat een digitaal bouwdossier voor de hele levenscyclus van een gebouw dat:

  • eenvoudig toegankelijk;
  • overdraagbaar;
  • up-to-date;
  • en voor iedereen beschikbaar is.

Data delen

In het digitale bouwdossier worden data gedeeld volgens afgesproken standaarden. Het is mogelijk om informatie uit een applicatie van onderneming A – onder voorwaarden – beschikbaar te stellen aan een applicatie van onderneming B (federatief delen). Zo kan elke schakel in de keten de informatie hergebruiken en waar nodig aanvullen zonder de informatie opnieuw te hoeven aanmaken.

Kwaliteit

Digitalisering en standaardisatie van data kan de productiviteit in de hele bouwketen verhogen. Het leidt op korte termijn al tot aantoonbaar betere resultaten. Een voorwaarde is wel dat de hele sector dezelfde verwachtingen heeft over de data en over de kwaliteit ervan.

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Ketenstandaard Bouw en Techniek ontwikkelt en beheert neutrale standaarden die voldoen aan de  wet- en regelgeving die geldt voor de sector. Met standaarden sluiten data in alle fasen van het bouwproces beter op elkaar aan. Om het gebruik van standaarden te stimuleren, is het initiatief gestart om alle deelnemers die al gebruikmaken van de standaarden te certificeren.

Met een deelnemersprofiel op www.ketenstandaard.nl en op datakwaliteit.nu krijgen deelnemers een ‘etalage’ waar zichtbaar is dat ze gecertificeerd zijn.